Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Openbaar onderwijs

Stichting O2A5 vormt het openbaar bestuur van openbare scholen en één algemeen bijzondere school. Alle scholen hechten waarde aan de speerpunten van het openbaar onderwijs. 

Op een openbare school is ieder kind en iedere leerkracht welkom, ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Het openbaar onderwijs leert kinderen respect te hebben voor andere meningen of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting.

Binnen het openbaar onderwijs… 

…is iedereen welkom en hebben wij respect voor elkaar 

…zijn wij van en voor de samenleving en hanteren de waarden en normen van deze samenleving 

…hebben wij aandacht voor verschillende levensbeschouwingen en godsdiensten 

 

Voor O2A5 betekent openbaar bestuur ook transparantie en overleg met betrokkenen. Wij verantwoorden ons bijvoorbeeld in ons uitgebreide jaarverslag en hebben een openbare bestuursvergadering. 

Deel dit bericht: