]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Openbaar onderwijs

Iedereen is welkom!

Al onze leerlingen leven en leren samen. Hoeveel we ook van elkaar verschillen, iedereen heeft recht op een gelijke behandeling, een gelijke stem en gelijke kansen. De kinderen leren nieuwsgierig te zijn naar anderen en er is ruimte voor ieders verhaal. Ze mogen hun stem laten horen en leren zelfstandig en kritisch te denken. We staan open voor de wereld om ons heen en kiezen voor vrijheid, democratie en het gesprek over levensbeschouwing. Samen leren we zorgzaam en rechtvaardig om te gaan met mens en natuur.

Voor O2A5 betekent openbaar bestuur ook transparantie en overleg met betrokkenen. Wij verantwoorden ons bijvoorbeeld in ons uitgebreide jaarverslag en hebben een openbare bestuursvergadering. 

Deel dit bericht: