Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Medezeggenschap

De medewerkers van O2A5 en de ouders van onze leerlingen hebben invloed op de onderwijskundige doelstellingen en beleidskeuzes van O2A5, en op de besteding van middelen. Hun gezamenlijke inbreng is via drie medezeggenschapsraden georganiseerd: 

  • GMR: gemeenschappelijke medezeggenschapsraad 
  • CMR: Clustermedezeggenschapsraad 
  • MR: medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraden hebben een eigen reglement. De basis voor alle raden is het overkoepelend medezeggenschapsstatuut. Daarin zijn onder meer de samenstelling, bevoegdheden en verplichtingen, wijze van informatievoorziening en faciliteiten geregeld. Het statuut vormt met het oog op actuele ontwikkelingen en opvattingen elke twee jaar onderwerp van gesprek tussen het bestuur en de medezeggenschapsorganen.  

Medezeggenschapsstatuut

GMR-reglement

CMR-reglement

MR-reglement

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR komt geregeld samen. Hieronder ziet u de planning.

 2018

 2019

  • 24 januari 2019
  • 21 maart 2019
  • 4 april 2019 (thema+)
  • 13 juni 2019
  • 7 november 2019

 

Deel dit bericht: