]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Maandag 8 februari mogen de scholen weer open. Naast de opluchting en blijheid merken wij bij leerkrachten en ouders zorgen om de veiligheid. We gaan er alles aan doen om de kinderen veilig naar school te laten komen, maar de situatie is niet als normaal en we moeten ook rekening houden met overmachtssituaties. We vragen onze ouders om hun hulp en samenwerking.

Onderwijsminister Slob geeft aan dat het risico op verspreiding van het virus aanwezig is, maar dat dit risico aanvaardbaar is als we maatregelen nemen die de kans op verspreiding beperken. Wij volgen die maatregelen nauwgezet. Onze leerkrachten zullen er vervolgens alles aan doen om onze leerlingen een fijne en onbezorgde tijd op school te geven en de dag gezellig en zo normaal mogelijk te laten verlopen.

De afgelopen week publiceerde de media veelvuldig, nog voor de persconferentie, gelekte nieuwe maatregelen, die niet allemaal waar bleken te zijn. Wij volgen altijd het landelijke protocol (dat verplichte regels en adviezen bevat) voor de periode die het kabinet aangeeft. We hanteren daarbij drie criteria: is het veilig, is het verantwoord en is het uitvoerbaar? Ouders zijn inmiddels geïnformeerd over onze aanpak, die per school verschillend zal zijn. Op die manier kunnen we voor elke school de beste maatregelen nemen.

Deel dit bericht: