]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Verantwoording

Als aanbieder van openbaar basisonderwijs is het voor O2A5 niet meer dan vanzelfsprekend om zich te publiekelijk verantwoorden. Die openheid past bij het openbaar onderwijs en bij onze missie: bij de tijd, open, boeiend en passend.

Strategisch beleidsplan en kaderbrief

Op basis van het Strategisch beleidsplan (opgesteld voor vier jaar) wordt ieder jaar in november een plan opgesteld voor het volgend kalenderjaar: de kaderbrief. In de kaderbrief beschrijven we onze ondernemingsdoelstellingen voor het komend jaar.  

 Kaderbrief 2022

Jaarverantwoording

Het belangrijkste onderdeel van de verantwoording bestaat uit het jaarverslag. Dit wordt ieder jaar zorgvuldig opgemaakt en geeft inzicht  in de activiteiten die het voorgaand jaar zijn ondernomen en de resultaten die zijn behaald van onderwijskundig tot maatschappelijk en van huisvesting tot financieel. Zo legt de bestuurder van O2A5 verantwoording af aan ouders, medewerkers, de raad van toezicht, de medezeggenschapsraden, het ministerie en andere belanghebbenden.

Jaarverantwoording 2021

Controle Inspectie van het onderwijs

In 2019 heeft O2A5 de ‘Controle Inspectie van het onderwijs’ op bezoek gehad. Dat resulteerde in een mooi rapport met complimenten voor de interne controle op kwaliteit.
Via deze link vindt u het volledige rapport.

Deel dit bericht: