Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Verantwoording

Als aanbieder van openbaar basisonderwijs is het voor O2A5 niet meer dan vanzelfsprekend om zich te publiekelijk verantwoorden. Die openheid past bij het openbaar onderwijs en bij onze missie: bij de tijd, open, boeiend en passend.

Strategisch beleidsplan en kaderbrief

Op basis van het Strategisch beleidsplan (opgesteld voor vier jaar) wordt ieder jaar in november een plan opgesteld voor het volgend kalenderjaar: de kaderbrief. In de kaderbrief beschrijven we onze ondernemingsdoelstellingen voor het komend jaar.  

Kaderbrief 2021

Jaarverantwoording

Het belangrijkste onderdeel van de verantwoording bestaat uit het jaarverslag. Dit wordt ieder jaar zorgvuldig opgemaakt en geeft inzicht  in de activiteiten die het voorgaand jaar zijn ondernomen en de resultaten die zijn behaald van onderwijskundig tot maatschappelijk en van huisvesting tot financieel. Zo legt de bestuurder van O2A5  verantwoording af aan ouders, medewerkers, de raad van toezicht, de medezeggenschapsraden, het ministerie en andere belanghebbenden.

Jaarverantwoording 2018

Jaarverantwoording 2019 en bijbehorende brief bij jaarverantwoording

Controle Inspectie van het onderwijs

In 2019 heeft O2A5 de ‘Controle Inspectie van het onderwijs’ op bezoek gehad. Dat resulteerde in een mooi rapport met complimenten voor de interne controle op kwaliteit.
Via deze link vindt u het volledige rapport.

Klokkenluidersregeling

Een werknemer kan een melding doen als hij denkt dat er iets mis is in de organisatie waar hij werkt of heeft gewerkt. Hij kan ook een melding doen over een organisatie waarmee hij in aanraking is gekomen via zijn werk. De regeling inzake het omgaan met een vermoeden van een misstand binnen de stichting O2A5 biedt een heldere beschrijving van de procedure die gevolgd moet worden wanneer een (op redelijke gronden gebaseerd) vermoeden van een misstand bestaat.

Klokkenluidersregeling

Deel dit bericht: