Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Informatie Corona

De scholen van O2A5 zijn weer open en met elkaar zorgen we voor een veilige en verantwoorde omgeving.
Hieronder leest u de regels die wij op basis van de richtlijnen van het RIVM hanteren en wat u moet doen bij ziekteverschijnselen.

 

 

De richtlijnen van het RIVM
Om het verspreiden van het virus te voorkomen hanteren wij de regels van het RIVM:
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand
• Ouders komen niet in de school en op het schoolplein.
• We schudden geen handen.
• We wassen vaker de handen.
• We niezen in de elleboogholte.
• Kinderen en volwassenen hoeven geen beschermingsmiddelen te dragen.
• Bij ziekteverschijnselen blijft uw kind thuis en meldt u het ziek.
• Ook als er in het gezin zieken zijn, blijft uw kind thuis.
• Breng kinderen niet te vroeg naar school en ga na schooltijd direct naar huis.
• Houdt u aan de looproutes en de aangewezen plekken voor brengen/halen.
• Als Corona uw huishouden treft, meldt u dit zo spoedig mogelijk telefonisch op school.

Hygiëne
In de school hebben wij hygiënemaatregelen genomen om zo veilig mogelijk te kunnen werken. Bij binnenkomst op school wassen de kinderen eerst goed hun handen. Dit herhalen wij meerdere keren per dag. De toiletten en wasbakken worden vaker per dag gereinigd. De tafels en stoelen in de klas aan het einde van de schooldag. In de klassen hebben we zeep en papieren handdoekjes.

Wat te doen bij ziekteverschijnselen?
Als uw kind ziekteverschijnselen heeft die op Corona lijken, moet u uw kind thuishouden en het telefonisch ziekmelden op school.
Denkt u hierbij aan de volgende klachten:
• Neusverkoudheid,
• Hoesten,
• Moeilijk ademen/benauwdheid,
• Tijdelijk minder ruiken en proeven,
• Koorts boven 38 °C.

Als iemand anders in uw huishouden benauwdheidsklachten heeft en/of koorts boven 38 °C, dan moet u uw kind ook thuishouden. Pas als iedereen 24 uur klachtenvrij is mag het weer naar school.

Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, volg dan de richtlijnen van de GGD en meld dit zo spoedig mogelijk op school.
Kijk voor meer informatie op de website van de GGD

Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school en de behandelend arts).

Testen
Het is verstandig om uw kind, als het klachten heeft, te laten testen op Corona bij de GGD. Iedereen komt in aanmerking voor de test. U kunt voor het aanvragen van een test een landelijk telefoonnummer bellen: 0800-1202. Binnen 48 uur heeft u de uitslag.

Wat als een leerling klachten krijgt op school?
Als een kind gedurende de dag ziekteverschijnselen krijgt zoals hierboven beschreven, dan nemen wij contact met u op en moet uw kind direct opgehaald worden. Ook broers en zussen gaan mee naar huis. Als het kind 24 uur klachtenvrij is mag het weer naar school.

Noodopvang en thuisonderwijs
Bij de volledige opening op 8 juni aanstaande heeft de overheid besloten dat de noodopvang vervalt en wordt er tot nader order geen thuisonderwijs meer gegeven.

 

Deel dit bericht: