Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Informatie Corona

Op de scholen van O2A5 zorgen we met elkaar voor een veilige en verantwoorde omgeving.
Hieronder leest u de regels die wij op basis van de richtlijnen van het RIVM hanteren en wat u moet doen bij ziekteverschijnselen.

 

 

Informatie over zieke leerkracht
Zoals u gewend bent informeren wij u als de leerkracht van uw kind afwezig is. De reden van afwezigheid vermelden wij niet, dat is privé. Als blijkt dat een leerkracht het Coronavirus heeft, dan brengen wij u wel zo snel mogelijk op de hoogte. Wij hebben dan nauw contact met de GGD en vertellen u waar u rekening mee moet houden.

Informatie over zieke leerling
Het komt ook voor dat leerlingen thuis in quarantaine moeten blijven omdat een huisgenoot Corona heeft. Als ouder brengt u ons daar zo snel mogelijk van op de hoogte. De school behandelt alleen meldingen van de ouders/verzorgenden zelf of bij instructies van de GGD. Meldingen van personen buiten het huishouden worden niet in behandeling genomen.
Als een klasgenoot van uw kind thuis moet blijven omdat een huisgenoot Corona heeft, dan informeren wij u hier niet over uit privacy-oogpunt. U kunt erop vertrouwen dat wij op dat moment contact hebben met de GGD en dat wij hun instructies opvolgen. Als zij aangeven dat het wel nodig is om u te informeren, dan zullen wij dat direct doen.
Als een leerling in de groep van uw kind zelf Corona heeft, dan informeren wij u uiteraard wel zo snel mogelijk. De betreffende leerling blijft dan direct thuis.

We hanteren de volgende maatregelen:
• Tussen leerlingen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.
• Tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 meter afstand bewaard worden.
• De school zorgt ervoor dat leerlingen vaak hun handen wassen.
• Na school gaat iedereen direct naar huis of de BSO.
• Ouders komen alleen op afspraak in school.

Wat te doen bij ziekteverschijnselen bij uw kind?
Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dat zij bij een milde neusverkoudheid gewoon naar school en de BSO mogen. Zij hoeven geen Coronatest te doen. Wij verzoeken u om altijd de afweging te maken of het onschuldige klachten zijn en of het verstandig is om uw kind naar school te laten gaan.
Kinderen die echt ziek zijn en klachten hebben die op Corona kunnen duiden, mogen wel worden getest. Dat geldt ook voor kinderen uit risicogroepen, ook als zij slechts milde klachten hebben.

Een kind tot en met 12 jaar moet thuisblijven als:
• Het positief getest heeft op het Coronavirus.
• Het klachten heeft die horen bij het Coronavirus. Het kind mag getest worden. Als het 24 uur klachtenvrij is mag het weer naar school.
Covid-19 klachten zijn:
o Hoesten
o Moeilijk ademen/benauwdheid,
o Tijdelijk minder ruiken en proeven,
o Koorts boven 38 °C.
• Het kind een huisgenoot heeft die besmet is met het Coronavirus.
• Een huisgenoot verkoudheidsklachten heeft, die gepaard gaan met koorts of benauwdheid en diegene nog geen negatieve Coronatestuitslag heeft ontvangen.
• Het deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek van de GGD.

Testen
Iedereen komt in aanmerking voor de Coronatest. Belt u het landelijke telefoonnummer van
de GGD: 0800-1202 om een afspraak te maken. Via de website www.rijksoverheid.nl kan u met uw DigiD inloggen en een afspraak maken. De GGD streeft ernaar om u binnen 48 uur de uitslag te geven.

Kind of huisgenoot met Corona?
Als iemand in uw huishouden positief getest is op Corona, dan geeft u dit zo spoedig mogelijk zelf telefonisch door op school. Uw kind moet thuisblijven. Volgt u hierbij de instructies van de GGD op.
Met de school maakt u afspraken over eventueel thuisonderwijs of thuis werken.

Deel dit bericht: