Ilse en haar hulphond Siem helpen met leren lezen

Leerkracht Ilse: 'Ik kan mijn kennis en talenten weer inzetten.'

Op 30 mei was het Wereld MS-dag. Deze internationale dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de ziekte Multiple Sclerose. Dit jaar staat de dag in het teken van verbinding. Veel mensen met de diagnose worden afgekeurd voor hun werk. Hoe behoud je dan toch verbinding met de maatschappij? Leerkracht Ilse de Goeij overkwam het en een onverwachte ontmoeting leidde tot vrijwilligerswerk voor haar en haar hulphond Siem.

Als Ilse met haar moeder op pad is in het dorp wordt er regelmatig naar haar geroepen en gezwaaid. Juf Ilse, klinkt het dan over straat en dat bezorgt haar een grote glimlach. Ilse: ‘Het zijn de leerlingen van obs De Springplank in Meerkerk, waar ik vrijwilligerswerk doe. Ze kennen me allemaal en weten heel goed dat ze mijn hulphond Siem niet mogen roepen of aaien, want die is aan het werk. Twee ochtenden in de week ondersteun ik de leerkrachten. Ik begeleid groepjes leerlingen die moeite hebben met lezen. Ik vind het heerlijk want ik hoor bij het team en ik kan mijn kennis en talenten weer inzetten om leerlingen verder te helpen.’

Ilse heeft toen zij volledig afgekeurd werd veel thuis gezeten, de coronacrisis begon en ze was voorzichtig vanwege haar gezondheid. Vorig jaar werd ze voor het Gehandicapten InformatieProject Scholen (GIPS) gevraagd. In dit project leren kinderen uit groep 7 en 8 hoe het is om gehandicapt te zijn. Bijvoorbeeld doof zijn, braille lezen of in een rolstoel zitten. Ilse: ‘Ik vond het leuk om daaraan mee te doen en de scholen te bezoeken, ik merkte dat ik weer wilde bijdragen. Op De Springplank kwam ik in contact met mijn oud-collega Susanna en zo ontstond het idee voor dit vrijwilligerswerk!’