]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Coach voor leerkrachten

Goed werkgeverschap betekent ook bewust investeren in werknemers. O2A5 vindt het belangrijk dat iedereen met trots, vertrouwen en plezier kan werken. Hiervoor zet de stichting zich in door onder andere duurzame inzetbaarheid te stimuleren, een veilige werkomgeving te creëren, scholingsmogelijkheden te bieden en de werk-privébalans te ondersteunen.

Een van de middelen die O2A5 inzet is de interne coach. De coach kan voor medewerkers van betekenis zijn door te faciliteren bij hun ontwikkeling.
Elk coachtraject binnen O2A5 is laagdrempelig en ontwikkelingsgericht is. De coach werkt op basis van respect en vertrouwen en vanuit de reeds aanwezige kracht van de leerkracht. De coach is onafhankelijk, er wordt geen dossier opgebouwd en privacy is gewaarborgd. Coaching betekent natuurlijk maatwerk. Er zijn coachtrajecten ontwikkeld voor:

  • Startende leerkrachten
  • Leerkrachten met een ontwikkelingsvraag
  • Leerkrachten die preventief gecoacht willen worden of re-integreren
  • Gemobiliseerde leerkrachten
Deel dit bericht: