Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Kom jij ons team van obs Het Tweespan versterken?

O2A5 Cluster Giessenlanden zoekt vanaf 01 augustus 2019 voor obs Het Tweespan – locatie Giessenburg – een leerkracht voor unit 4/5/6 voor wtf  0,8. obs Het Tweespan locatie Giessenburg “Samen leren, samen leren leven” Op onze school leren kinderen respect...

Kom jij ons team van obs De Rietput versterken?

O2A5 Lingewaal zoekt per 1 augustus 2019 een groepsleerkracht voor groep 8 voor wtf. 0,2 (werkdag: donderdag of vrijdag) OBS De Rietput is een school midden in het dorp en midden in de samenleving. Op obs De Rietput: gaan we met respect om met elkaar en met het anders...

Kom jij de bovenbouw van JPS De Wilgenhoek versterken?

O2A5 Leerdam zoekt met ingang van 1-08-2019 vanwege groei van het aantal leerlingen; een stamgroepleerkracht voor Jenaplanschool De Wilgenhoek voor de bovenbouw wtf 0,9 JPS de Wilgenhoek is onderdeel van Kindcentrum Het Kristal is gevestigd in Leerdam. Op onze school...

Kom jij de onderbouw van JPS De Wilgenhoek versterken?

O2A5 Leerdam zoekt met ingang van 1-08-2019 vanwege groei van het aantal leerlingen: een stamgroepleerkracht voor Jenaplanschool De Wilgenhoek  voor de onderbouw groep 1/2 wtf 0,8 JPS de Wilgenhoek is onderdeel van Kindcentrum Het Kristal is gevestigd in Leerdam. Op...

Kom jij de middenbouw van JPS De Wilgenhoek versterken?

O2A5 Leerdam zoekt met ingang van 1-08-2019 vanwege groei van het aantal leerlingen: een stamgroepleerkracht voor Jenaplanschool De Wilgenhoek voor de middenbouw voor wtf 0,6 JPS de Wilgenhoek is onderdeel van Kindcentrum Het Kristal is gevestigd in Leerdam. Op onze...

Leerkrachten voor diverse scholen

Doorlopende vacature (vanaf wtf 0,4 tot wtf 1,0) Streef je als leerkracht naar ontwikkeling en verbinding? Dan zoeken wij jou! Jij: vindt het een uitdaging je ervaring in te zetten op meerdere scholen en bent bij voorkeur inzetbaar op alle groepen, weet om te gaan met...