Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

obs De Tuimelaar

Op de Tuimelaar leer je, naast belangrijke vakken als rekenen, taal en spelling, vooral jezelf te zijn. Waar ben je goed in? Wat wil je nog leren? Wat moet je nog leren? We volgen de ontwikkeling van kinderen nauwgezet en gaan regelmatig met het kind hierover in...

obs De Stapsteen

Wij hebben als ambitie ieder kind handvatten te bieden om een leven lang te kunnen en durven leren. Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijskundig partnerschap de sleutel is tot leersucces. Wij willen wil een TOP-school worden. Een school waar het kind centraal staat,...

obs de Knotwilg

De Knotwilg is een school waar alle kinderen zich thuis kunnen voelen in een omgeving zijn waar zij zich goed kunnen ontwikkelen. Wij respecteren elkaars eigenheid en willen onze leerlingen meegeven dat zij zelf medeverantwoordelijk zijn voor het geluk en plezier van...

obs de Boomgaard

Op obs De Boomgaard streven wij naar een brede ontwikkeling van een kind in een breed aanbod. Kinderen voelen zich betrokken bij hun eigen leerproces, ze leren zelf keuzes te maken en komen iedere dag met plezier naar school. We werken resultaatgericht en stellen...

obs De Ammers

De Ammers is vanaf 2008 een inclusieve school. Als school streven wij er naar ‘thuis nabij onderwijs’ aan te bieden. Dit betekent dat álle kinderen – met of zonder beperking(en) – in hun eigen omgeving, met eigen vriendjes en vriendinnetjes en op hun eigen niveau,...