Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

obs De Sterrenkijker

De Sterrenkijker heeft twee locaties, in Kedichem en in Leerdam. Hieronder staan de introducties van beide vestigingen. De Sterrenkijker Kedichem Obs de Sterrenkijker in Kedichem is een openbare basisschool waar kinderen en hun ouders van harte welkom zijn en zich...

obs Het Mozaiek

Het Mozaïek is de  wijkschool van Leerdam West waar kinderen in een vertrouwde omgeving kunnen leren. Wij zijn openbaar wat betekent dat alle levensovertuigingen worden gerespecteerd. Het onderwijs op het Mozaïek is gericht op een kansrijke positie voor ‘onze’...

obs De Hobbitstee

De Hobbitstee is een openbare basisschool in de gemeente Leerdam. Dit betekent dat de school open staat voor iedereen, met respect voor ieders culturele en/of levensbeschouwelijke achtergrond. Er is aandacht voor meerdere godsdiensten, culturen, meningen en...

Jenaplanschool De Wilgenhoek

De Wilgenhoek is een Jenaplanschool. Wij passen de Jenaplanprincipes toe in ons onderwijs. Maar wat betekent dat voor onze leerlingen? Wij laten jouw talenten zoveel mogelijk ontwikkelen. Wij vind het belangrijk dat je deze talenten kunt laten zien aan de...