Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

obs De Rietput

De Rietput staat midden in het dorp en midden in de samenleving. Op de Rietput gaan we met respect om met elkaar en met het anders zijn van de ander. Op de Rietput geloven we in de kracht van samenwerken en samen delen. Op de Rietput gebruiken we actuele en...

obs De Schatkist

Obs De Schatkist is een kleine school in Herwijnen met een grote ambitie. Wij willen onze kinderen een schat aan ervaring meegeven op sociaal en cognitief vlak. De school werkt intensief samen met ouders en de omgeving van de school en maakt op deze manier actief deel...