]

Openbaar onderwijs in Molenlanden, Vijfheerenlanden, West-Betuwe

Covid-19 (Corona) is niet weg en het kan gebeuren dat er opnieuw een golf van besmettingen volgt in Nederland. De overheid heeft vier fasen benoemd met bijbehorende maatregelen. Scholen hebben de opdracht gekregen om in elke fase de maatregelen op school vast te leggen in een draaiboek. De medezeggenschapsraad van de school heeft akkoord gegeven op dit draaiboek. Als een opvolgende fase wordt ingesteld, dan ontvangt u van de directie van de school een brief over de maatregelen.

 We zitten nu in fase Donkergroen.

Klachten die passen bij Covid-19? Doe een zelftest
Iedereen die klachten heeft die passen bij Covid-19 wordt gevraagd thuis te blijven en een zelftest te doen, dus ook kinderen. Mensen die positief testen gaan in isolatie. Zo kunnen we met elkaar proberen om veel besmettingen te voorkomen én de scholen zo normaal mogelijk open te houden.

Op deze pagina leest u:

 1. welke fasen de overheid benoemd heeft;
 2. wat de basismaatregelen zijn;
 3. hoe u gratis zelftests (om thuis te gebruiken) kunt verkrijgen;
 4. wat u moet doen bij klachten die passen bij covid-19;
 5. waar u kunt checken of u in isolatie moet.

Vier fasen van de overheid:
Bij oplopende besmettingen kan de overheid besluiten om een opvolgende fase in te laten gaan. Als een van de scholen van O2A5 te maken krijgt met oplopende besmettingen of een uitbraak, dan beslist de bestuurder in overleg met de directeur of fase rood of oranje ingesteld wordt. Het kan dus zijn dat de landelijke fase dondergroen is en op een school rood.

 1. Donkergroen
  De basismaatregelen zijn in de samenleving en op school van kracht.
 2. Lichtgroen:
  De basismaatregelen zijn van kracht, met extra aandacht voor personen met een kwetsbare gezondheid.
 3. Oranje
  De basismaatregelen zijn van kracht + extra voorzorgsmaatregelen en contactbeperkende maatregelen. De scholen blijven zo goed mogelijk open.
 4. Rood
  De basismaatregelen zijn van kracht + extra voorzorgsmaatregelen en vergaande contactbeperkende maatregelen. De scholen blijven open, de helft van de leerlingen gaat beurtelings naar school.

Volg de LINK voor de informatie van de Rijksoverheid.

Wat zijn de basismaatregelen?
De basismaatregelen van de overheid zijn als volgt:

 1. Was vaak uw handen.
 2. Nies en hoest in uw elleboog.
 3. Klachten die bij Covid-19 passen? Blijf thuis en doe een test.
 4. Ga in isolatie na een positieve test.
 5. Zorg voor voldoende frisse lucht.
 6. Haal een vaccin of boosterprik.
 7. Blijf op een veilige afstand en schud geen handen.

Gratis zelftest verkrijgbaar op school
Op de school van uw kind kunt u gratis zelftests verkrijgen. Een zelftest is een coronatest die u en uw kind zelf thuis kunnen gebruiken. Bij de GGD kunt u zich alleen nog laten testen als u tot specifieke doelgroepen behoort. U leest er HIER meer over.

Wat te doen bij klachten die passen bij Covid-19?
Heeft u klachten die passen bij Covid-19? Doe dan altijd een zelftest. Dit geldt ook voor kinderen. Via deze LINK kunt u eenvoudig checken of en hoe lang u in isolatie moet.

Positief getest met klachten? U gaat direct in isolatie.

 • Dat betekent dat u thuis blijft en op een eigen kamer.
 • Dit doet u ook als u een boosterprik of eerdere vaccinaties tegen corona heeft gehad. Zo besmet u geen huisgenoten of andere personen.
 • U gaat minimaal 5 dagen en maximaal 10 dagen in isolatie. U telt vanaf het moment dat u klachten kreeg. Dat is dag 0.

Positief getest zonder klachten? U gaat direct in isolatie
U gaat 5 dagen in isolatie. U begint met tellen vanaf de datum van de test. Dat is dag 0.

Gezinslid met Covid-19?
Als iemand in huis Covid-19 heeft, mogen de andere gezinsleden naar buiten en naar school als zij geen klachten hebben. Bij klachten blijft een gezinslid wel altijd thuis en doet een zelftest. Bij een positieve uitslag van de zelftest gaat dat gezinslid of kind ook in isolatie.

Voor alle overige informatie verwijzen wij u naar de website van de Rijksoverheid: LINK

Deel dit bericht: