Openbaar onderwijs in Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Verantwoordelijkheid en eigenaarschap

Bij goed burgerschap hoort verantwoordelijkheid. Onze kinderen leren dat zij zelf eigenaar zijn van hun leven. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor wat we doen en hoe we omgaan met de kansen en de bedreigingen die op ons pad komen.

Onze medewerkers zijn eigenaar van hun eigen leerproces. Met die ervaring en verantwoordelijkheid helpen zij de kinderen om eigenaar te worden van hun eigen leerproces.

Fouten maken mag, zonder ze goed te rekenen. Kinderen leren bij ons om hun eigen rol te zien bij het maken van fouten en bij het oplossen en overwinnen daarvan.

Zelfverantwoordelijkheid kan alleen worden ontwikkeld in een open en veilige omgeving. Kinderen leren van elkaar en van onze medewerkers, maar vooral door ervaring op te doen. De kinderen worden gestimuleerd om ook buiten de school hun verantwoordelijkheid te nemen.

Dikke billen

De juf staat met de kinderen voor opstelling in het speellokaal en stimuleert de kleuters om te klauteren. Een meisje klautert de bank op. Een medeleerlingetje staat er achter op haar beurt te wachten en merkt plotseling de flinke bilpartij van haar klasgenootje op “Wat heeft mijn vriendinnetje dikke billen he juf”

Waarop de juf zegt: “Misschien is het voor jouw vriendinnetje op dit moment niet zo leuk om dat nu te roepen, weet je nog dat we dat vanmorgen in de kring hebben besproken”.

Het meisje trekt een ernstig gezicht. Ze denkt zichtbaar na over wat zij heeft gezegd en zegt dan: “Ik snap het juf , ik denk dat mijn vriendinnetje gewoon een hele dikke onderbroek heeft aangedaan vanmorgen.”